Hakersi Logo

Cześć!

Jesteśmy Hakersami - społecznością, która uczy się nowych technologii i rozwija kompetencje cyfrowe na bezpłatnych, zdalnych kursach.

WAŻNE:

Nasze bezpłatne kursy kierujemy do tych, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości samodzielnie opłacać tego typu zajęć komercyjnych. Miej to na uwadze, zgłaszając się na nasze zajęcia.

Czego będziemy się uczyć w tym semestrze?

Opis i szczegóły kursów znajdziesz na stronie: https://hakersi.pl/zostan-hakersem-i-wejdz-do-swiata-nowych-technologii

Podczas tych kursów będziesz mieć okazję do stworzenia własnej strony, grafik czy prostej gry, poznasz tajniki programowania oraz rozwiniesz swój angielski poprzez świetną zabawę! Wystarczy, że wybierzesz kurs, na który chcesz uczęszczać i wypełnisz tę ankietę wraz ze swoim opiekunem.

Pierwsze kursy startują od 14.03.2022

Aby wziąć udział w takim kursie niezbędny jest komputer z dostępem do internetu. Jeśli masz problem ze sprzętem, daj nam znać - pomożemy! :)

Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, śmiało się do nas odzywaj!
dorota.niedziela@sarigato.org
zgloszenia.hakersi@sarigato.org

Wpadaj do nas na:

Pozdrawiamy!
Ekipa Hakersów

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia, bez nich formularz nie zostanie wysłany!

I sekcja - dane ogólne

Prosimy o podanie informacji, które są nam niezbędne do właściwej organizacji kursów. Jeśli uczestnikiem jest osoba pełnoletnia, w polach dotyczących opiekuna prawnego należy wpisać dane uczestnika.

Uczestnik zostanie zaproszony na serwer Microsoft Teams do wirtualnej klasy. Jeśli uczestnik nie ma maila, sugerujemy założenie go np. Gmail: https://accounts.google.com/
WAŻNE:
Każdy uczestnik musi mieć swój adres mail. Kopie wiadomości wysyłamy również do opiekunów.
WAŻNE:
Adres e-mail rodzica/opiekuna musi być inny niż adres uczestnika. Podanie tego samego maila uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia.
9. O uczestniku kursu *
II sekcja - wybór technologii
12. Jakie zajęcia wybiera uczestnik * Jeśli nie ma grupy, która Cię interesuje, zapisz się do grupy rezerwowej. Jeśli chcesz kontynuować zajęcia z zeszłego semestru z tej samej tematyki, zapisz się do grupy Kontynuacja.
Podaj datę urodzenia aby wyświetlić dostępne grupy
III sekcja - adres do wysyłki nagrody, dyplomu, medalu (Jeśli podopieczny uczęszcza na zajęcia na świetlicy, to można podać adres świetlicy.)


IV sekcja - pytania dodatkowe

Mamy do Ciebie jeszcze kilka pytań. Są nieobowiązkowe, ale zebrane informacje bardzo pomogą nam w rozwijaniu naszej społeczności i usprawnianiu działań prowadzonych dla dzieciaków. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą odpowiedź. :)

V sekcja - zgody
Klauzula RODO

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA SARIGATO z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 14/2, 31-226 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445475, NIP 6762461085, REGON 122752932. Dane osobowe zbierane są w sposób dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwi uwzględnienie w rekrutacji. Odbiorcami danych osobowych mogą być partnerzy Fundacji współpracujący przy organizacji zajęć. Dane osobowe przetwarzane są przez okres rekrutacji na kurs programowania, a następnie – w przypadku uczestnictwa w zajęciach – przez okres trwania zajęć, a także przy kolejnych rekrutacjach. Dalsze przetwarzanie następować może wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, w każdym czasie, prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe może jednak spowodować niemożność prowadzenia zajęć. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG oraz nie podlegają profilowaniu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uprawnień związanych z danymi prosimy o kontakt z Fundacją mailem na hakersi@sarigato.org.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Opowiadając o działaniach społeczności Hakersów, bardzo podkreślamy to, czego dzieci uczą się na kursach, jakie ciekawe projekty robią i z jakich narzędzi korzystają. W komunikacji, zachęcając innych do wsparcia Hakersów, pokazujemy jak zdolne i utalentowane są osoby, które się z nami uczą.

Dlatego, w trakcie realizacji kursów online, Organizator będzie wykonywał zdjęcia i materiały wideo. Uczestnik (lub w przypadku osoby niepełnoletniej opiekun prawny) wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie wizerunku w ramach filmów i zdjęć na potrzeby komunikacji o działaniach społeczności Hakersów prowadzonej przez Fundację Sarigato, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji społeczności Hakersów. Jednocześnie podkreślamy, że w komunikacji i bezpośrednim opowiadaniu o naszych podopiecznych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy ich dobro.

W związku z niniejszą zgodą administratorem danych jest Fundacja Sarigato z siedzibą w Krakowie przy ul. Vetulaniego 14/2, 31-226 Kraków, KRS 0000445475, NIP 6762461085, REGON 122752932. Fundacja przetwarza wizerunek oraz imię i nazwisko.